Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag

Vrijdag 19 april

Goede Vrijdag
Gebedsviering met kruisverering

Aanvang viering: 19.30
Kerk open om 18.45 uur voor stilte en gebed.
U bent van harte welkom in deze viering!

Liturgiewijzer

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, Joris op 't Zand, Amersfoort | Site techniek: SyncCMS