Welkom

Parkeerbeleid gewijzigd

Parkeren Sinds begin van de maand mei 2022 zijn er wijzigingen in het parkeerbeleid van de gemeente Amersfoort doorgevoerd. Dit heeft onder andere tot gevolg dat er op zondagochtend niet meer (gratis) geparkeerd kan worden op de parkeerplaats "Achter Davidshof". Deze is buiten de "betaaltijden" alleen bestemd voor vergunninghouders.

Er zijn nog ... Lees verder>>

Welkom in de vieringen

U bent van harte welkom voor de Eucharistievering of dienst van Schrift en Gebed van de zondag. Van te voren aanmelden is niet ... lees verder>>

Vanaf 1 september weer avondgebed in Amersfoort

Oecumenisch Avondgebed in de Oud-Katholieke kerk van Amersfoort
op 7 juli en daarna weer op 1 ... lees verder>>

Welkom bij de Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"Joris op 't Zand", 't Zand 13, Amersfoort.


 

Er is verhuur mogelijk van de kerk en/of de Joriszaal.
Informatie via verhuur@amersfoort.okkn.nl

U bent van harte welkom in de zondagse vieringen. 

 

Indien u contact wilt met onze pastoor of het kerkbestuur kan dat als volgt:

Pastoor: rudolf.scheltinga@okkn.nl (06-55768444)

Kerkbestuur: secretaris@amersfoort.okkn.nl

 

U kunt de parochie steunen door een gift over te maken op NL62 INGB 0000 4437 46 t.n.v. kerkbestuur oud-katholieke parochie Amersfoort.

 

Bezettingsagenda van kerk en Joriszaal

 

 

 

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"St. Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS