Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

Kerkgebouw | Stichting Restauratie Kunstbezit - Beheer en Behoud

Stichting Restauratie Kunstbezit - Beheer en Behoud

De Stichting Beheer en Behoud Kunstbezit stelt zich ten doel het kerkelijk erfgoed van de parochie van de H. Georgius in zo'n goed mogelijke staat te houden. Op kleinschalige wijze worden met enige regelmaat acties gevoerd om de benodigde middelen binnen te krijgen. De stichting heeft in 1998/9 een grote rol gespeeld bij de integrale restauratie van het Gernorgel, daarnaast werden de beide houten beelden van Maria en Jozef gerestaureerd en nog enkele schilderijen. Zomer 2014 kon het antieke voorzetsel  van de weldoenster der parochie Clara Gertrudis van Halteren ontdaan worden van waterschade en hersteld. De integrale restauratie van het paneel ‘De Kruisiging’ uit de school van Jan van Scorel is in 2016 tot een goed einde gebracht, het paneel is weer in oude luister hersteld.


De Stichting publiceert hieronder haar meest recente financieel jaarverslag.
Rekeningnummer: NL40INGB 0000 4303 68
t.n.v. Stichting Beheer en Behoud Kunstbezit H.Georgius Amersfoort, Eefde.

  • KVK 41189563

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:
vacature - voorzitter
mw. Mieke van 't Erve-Verheij - secretaris
vacature - penningmeester
Allan Cramer – lid
Dick Noordzij - lid (namens kerkbestuur)


November 2021

 

Financieel overzicht 2019

 

 

 

Ontvangsten                                                                                                                  Uitgaven

Saldo per 01012019

1.057,11

 

Bankkosten

163,72

Verkoop boeken en kaarten

34,50

 

 

 

Giften

80,00

 

 

 

 

 

 

Saldo per 31122019

1.007,89

Totaal

1.171,61

 

Totaal

1.171,61