Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

Pastoraat | In de parochie

Pastoraat

"In Gods naam omzien naar elkaar" Het is de titel van een Herderlijke brief over het pastoraat, uitgegeven in de informatiereeks over de Oud-Katholieke kerk van Nederland. Daarin gaat het om omzien naar elkaar als geloofsgenoten en als mensen onderweg. Daarin gaat het ook om de bijzondere dienst van de pastoor als ambtsdrager, als priester.
Het omzien naar elkaar als geloofsgenoten en als mensen onderweg, wordt in de parochie Amersfoort in het bijzonder in praktijk gebracht door: 

  • de bezoekersgroep, die zorg draagt voor ouderen en zieken in de parochie

  • de diaconale werkgroep, die zo veel mogelijk aandacht besteed aan noodlijdenden in de samenleving

De bijzondere dienst van de pastoor van de parochie is een roeping en een professie.

In het evangelie is het Jezus de Verrezen Heer zelf die met mensen onderweg gaat, vooral waar zij de bodem van hun bestaan ervaren. Zoals bij de Emmaügangers (Lucas 24,14 - link) waar mensen elkaar deelgenoot maken van hun verdriet en hun wanhoop en waar Jezus mee op weg gaat en een nieuw uitzicht geeft op een hoopvol bestaan.

De pastoor van de parochie bezoekt mensen op eigen initiatief maar men kan ook een gesprek aanvragen.

De kerkgemeenschap reikt ons niet alleen woorden, maar vooral ook tekenen van Gods liefde aan in de sacramenten en in de liturgie.

Voor meer informatie en mogelijke afspraken over bezoek, gesprek en sacramentsbedieningen en de liturgie kunt u contact opnemen met de pastoor.