De kerk weer open, vieringen met aanmelding vooraf mogelijk.

Het crisisteam van de Oud-Katholieke Kerk heeft laten weten dat het weer mogelijk is om vieringen met een beperkt aantal kerkgangers te laten plaatsvinden in de parochiekerken. Het kerkbestuur van Amersfoort wil de eerste fysieke viering laten plaatsvinden op zondag 9 meiDe livestreams vanuit de kathedrale kerken zullen gewoon doorgaan.

U kunt zich vanaf nu aanmelden voor de eucharistievering van de zondag. Aanmelden kan via secretaris@amersfoort.okkn.nl van de maandag tot de donderdag 18:00 uur voorafgaand aan de betreffende zondag, daarna kan er bepaald worden wie er aanwezig kunnen zijn. U krijgt uiterlijk vrijdagavond bericht.

De regels van voor de lockdown blijven gelden:

  • kerkgangers moeten zich van tevoren aanmelden en hun contactgegevens moeten worden bijgehouden; 
  • kerkgangers komen alleen naar de kerk als ze geen klachten hebben;
  • allen ontsmetten de handen bij de in- en uitgang van de kerk;
  • er mogen maximaal twee zangers zingen, op voldoende afstand van de gemeente, en er is geen verdere koor- of gemeentezang; 
  • de kerkruimte moet goed geventileerd zijn; 
  • er wordt voortdurend anderhalve meter afstand gehouden; 
  • de communie wordt per persoon uitgereikt met inachtneming van de afstandsregels; 
  • er worden mondkapjes gedragen die alleen bij het zitten worden afgedaan;
  • er is geen koffiedrinken voorafgaand of na de dienst.

Als u met de auto naar de kerk komt, denkt u dan ook aan de autoluwe binnenstad?

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, Joris op 't Zand, Amersfoort | Site techniek: SyncCMS