Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

Liturgie

De parochie van Sint Joris viert elke zondag met een kerkdienst. De meeste zondagen is dat een Eucharistieviering, behoudens de tweede zondag van de maand, dan is er (in het algemeen) een Dienst van Schriftlezing en Gebed, verzorgd door lectoren.


Onderliggende pagina's:
  • Eucharistieviering
  • Dienst van Schriftlezing en Gebed