Mirakelboek nu geheel digitaal te lezen

In het Amersfoortse Mirakelboek werden de mirakelen/wonderen genoteerd die de bedevaartgangers tussen 1444 en ca. 1545 hebben ervaren. Het origineel is wonderlijk genoeg verdwenen, er zijn nog wel drie afschriften bekend. Eén berust bij het Archief Eemland, één in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en één in de oud-katholieke kerk van de H. Georgius te Amersfoort. Daar ligt dit Mirakelboek sinds eeuwen veilig in een kluis. Af en toe komt het te voorschijn bij een tentoonstelling of op speciale dagen, maar dan nog kan men slechts een paar bladzijden bekijken. Het overgrote deel blijft verborgen, ook is het oude handschrift niet makkelijk leesbaar.  

Een wonderlijk mirakel (nr 89).

Item het was een wijff van Utrecht, die had een kijndt van ix iaeren, dat 

beladen was mitten steen, alsoe zeer dat alle die vrienden iamer aen dat 

kijndt saghen. Alzoe dattet d’vrienden overgaven, dat ment snieden soude. 

Ende d’vader vant kijndt toech vuijt om een meijster. Ende als die vader vuijt 

was, hiel hem dat kijndt alzoe qualicken, dat d ‘moeder viel op haer knijen en 

seyde: “Lieve Moeder Goedts, ic love U te versoeckne t‘ Amersfoert mit mijn 

kinde, op dattet genade mach krioegen vander pijnen.”Ende die moeder 

heeft dat kijndt op haer schoet genomen en heeft zijn manlickheit aen getast 

ende die steen is die moeder gecoemen in die handt. Ende is gesont 

geworden ende quam van d ‘selfde daghe hier. Ende dede haer bedevaert. 

 

Toch is het boeiend om te bekijken: waar kwamen de bedevaartgangers vandaan, wat was hun drijfveer, waren sommigen op boete- of strafpelgrimage gezonden? Hier komen de digitale ontwikkelingen ons te hulp.

Het Mirakelboek kunt u hier digitaal lezen.

Zeer de moeite waard én een mooie aanvulling zijn de boeken: Bedevaart en Kerkeraad – de Amersfoortse vrouwevaert van 1444 tot 1720 van Ottie Thiers (1994, uitgeverij Verloren) en het boek Sint Joris op ’t Zand, geschiedenis van de katholieken in Amersfoort, van drs. Wietse van der Velde (2009, uitgeverij Bekking & Blitz) dat in onze te kerk te koop is voor de uiterst lage prijs van € 10,00. Het boek is ook te bestellen bij het Kerkbestuur, de verzendkosten zullen worden doorberekend.

 

Reacties: 1-1
Door Gast: Alida Bongers @ 2011-07-22 12:46:53
Mirakelen
Ik heb een aantal mirakelen overgetypt en daarvan heb ik geleerd dat de Middeleeuwers
mensen waren als u en ik,met hun vreugden en verdriet. En vooral met hun ziektes, waarvoor
de dokters van toen geen oplossing hadden. En zoals een ziek kind troost zoekt bij moeder,
zo zochten zij hulp en troost bij de Moeder van de Heer.
Als 21ste-eeuwer kun je vraagtekens zetten bij de wonderen, maar ik heb respect gekregen
voor hun vertrouwen in Maria en voor de opofferingen die zij zich moesten getroosten om op bedevaart naar Amersfoort te gaan en hun beloofde offer te brengen.
Ik vind het een voorrecht, dat ik een heel klein steentje heb mogen bijdragen aan het
toegankelijk maken van het Mirakelboeck.
Reacties: 1-1
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"St. Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS