Feestelijke viering jubileum Aartsbisschop Joris Vercammen

Viering 12½ jarig jubileum van Aartsbisschop Joris Vercammen

In een tot alle hoeken gevulde Ste Gertrudis werd tijdens een feestelijke eucharistieviering het 12½ jubileum gevierd van mgr. Joris Vercammen als Aartsbisschop van Utrecht. Vele vertegenwoordigers van kerken in binnen- en buitenland waren daarbij aanwezig alsmede de Commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht. De kerk was van feestelijke (kerst)versiering voorzien en het was ook een feest om het altaar gevuld te zien met Aartsbisschop Joris, celebrant, de leden van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht, de geestelijkheid en misdienaars van de parochie Utrecht, de diakenen Robin Voorn en Joke Kolkman, leden, waaronder bisschop Matthias Ring, van de Internationale Bisschops Conferentie (IBC), alsmede prof.dr. Marinus van Leeuwen, vicevoorzitter van de Raad van Kerken in Nederland die preekte en de vele gelovigen te horen zingen en bidden. Tijdens deze viering werd Piet Coemans, pastoor van de parochie Eindhoven, geïnstalleerd als kannunik van het Metropolitaan Kapittel. Aan het eind van de viering hield Can. drs. Wietse van der Velde, vice voorzitter van het Metropolitaan Kapittel een toespraak waarin hij een beeld schetste van de ambitie en de vele activiteiten/plannen van aartsbisschop Joris. Daarna was het woord aan mgr. Dick Schoon als collega en bisschop van Haarlem. Hij ging in op de vele contacten met de jubilaris en sprak zijn dank uit voor diens steun en collegialiteit. De laatste toespraak was van de Duitse bisschop Matthias Ring, die veel contact heeft met aartsbisschop Joris vanuit het IBC. Mgr. Ring hield een humoristische toespraak waarin hij vertelde dat in Duitsland een 12½-jarig huwelijksjubileum een Petersilienhochzeit wordt genoemd. Hij verontschuldigde zich dat hij de peterselie nog thuis had, dat kwam later nog. De viering werd muzikaal omlijst door organist Eveline Jansen, het Oud-Katholieke Kathedrale Koor en Piet van der Steen met de Schola Cantorum van het Aartsbisdom. Na afloop was er in De Driehoek gelegenheid om aartsbisschop Joris en zijn echtgenote geluk te wensen en met de vele aanwezigen nieuwjaarswensen uit te wisselen.


Klik op de foto voor een vergroting

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"St. Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS