Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

Januari | Feestelijke eucharistieviering met doop in Schiedam

Met Driekoningen maaltijd

Eucharistieviering met doop op 13 januari 2013 te Schiedam met na afloop de Driekoningenmaaltijd

Tijdens de eucharistieviering van de 1e zondag na Epifanie 'De doop van de Heer in de Jordaan' werd Sophia Chan, afkomstig van Curaçao en nu woondachtig in Schiedam, door pastoor Jan de Haan gedoopt. Een bijzondere viering met een bijzondere achtergrond, want Sophia, die in Delft studeert, kwam op Open Monumentendag de Oud-Katholieke Kerk aan de Dam bekijken en besloot dat bezoek een vervolg te geven, met als resultaat dat zij nu gedoopt is en in de parochie opgenomen. Tijdens de viering was haar zusje aanwezig alsmede een aantal studiegenoten; gebeden werd voor haar ouders en broer op Curaçao. De doopborgen waren de parochianen mevrouw M.A. van Geenen-Stadtmann en de heer A.E. Schade van Westrum. De gelovigen lieten tijdens gebed en zingen hun vreugde om en dankbaarheid voor deze jonge vrouw blijken. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Andries Stam, die het Bätz Witte orgel, het kabinetorgel alsmede de vleugel bespeelde en daarbij ook nog de koorpartijen voor zijn rekening nam. Na afloop was er tijdens de koffie en de Driekoningenmaaltijd, uitstekend verzorgd door de familie Van der Meer en Liesbeth van Tilburg, gelegenheid om met de dopeling en degenen die bij haar horen, na te praten. Een vreugdevolle dag!

Klik op de foto voor een vergroting.