Actie voor Voedselbank: groot succes

In december 2012 ontving onze parochie een noodoproep van de Voedselbank: 'Er is een tekort aan werkelijk alles'. De werkgroep Diaconaat vroeg de parochianen om een bijdrage in de vorm van houdbaar voedsel (blikken, potten), maar bijv. ook wasmiddelen zijn altijd zeer welkom. Velen deden mee: in de Joriszaal werden 8 grote dozen gevuld met een groot assortiment aan artikelen, een flink bedrag. Ook werden offertoriumcollectes bestemd voor de Voedselbank, samen met losse giften bracht dat € 507,60 op. Daarnaast werden ten bate van deze bliksemactie échte Engelse kerstpuddinkjes verkocht met een netto opbrengst van € 350,00. Van het totaal ad € 857,60 konden verse levensmiddelen aangekocht worden.
Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"St. Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS