Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

Januari | Op weg naar Jeruzalem: boekje voor de Veertigdagentijd

Boekje voor de Veertigdagentijd en Paasweek
In samenwerking met de Protestantse Pers geeft de Oud-Katholieke Kerk van Nederland opnieuw een meditatief boekje uit voor de Veertigdagentijd en de Paasweek. De auteur is ditmaal Luc De Saeger, theoloog en bijbelkenner, die op verzoek van de bisschoppen de lezer meeneemt op de weg, die Jezus gaat naar Jeruzalem. Leidraad is het evangelie van Lucas. Voor elke dag een tekst, een meditatieve overweging en een gebed. Vormgeving: Sync. Creatieve Producties te Hilversum.
Dit boekje is achterin onze kerk te koop voor € 3,50. Het is ook te bestellen via de webshop van het Bisschoppelijk Bureau, u krijgt het thuis gestuurd, de kosten zijn dan € 5,95.