Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

Februari | Feestelijke wijding tot diaken van Angela Berben-Schuring

Tijdens een feestelijke eucharistieviering op 3 februari jl., de 4e zondag na Epifanie, de zondag van de profeten, werd onze parochiane en pastoraal werker, Angela Berben-Schuring door de Aartsbisschop van Utrecht, mgr. Joris Vercammen, tot diaken gewijd in aanwezigheid van pastoor Grete Verhey-de Jager en diaken Joke Kolkman.
In een tot alle hoeken gevulde kerk konden de vele aanwezigen genieten van de zang van de Taizégroep o.l.v. Hannah Hoogland die de viering opende en het Parochiekoor o.l.v. organist Emile Verhey dat daarna de gemeente leidde bij het gezang uit het Oud-Katholiek Gezangboek, het vreugdevolle ‘Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten’ terwijl de processie binnenkwam. Na de schriftlezingen volgde de Presentatie van de kandidaat diaken. Pastoor Mattijs Ploeger en diaken Joke Kolkman stelden namens de geestelijkheid haar voor aan de aartsbisschop en Mieke van ’t Erve en Lydia Janssen deden dat namens de parochie. Gezamenlijk deden zij de aanbeveling aan de bisschop om Angela tot diaken te wijden en alle aanwezigen beaamden dit met de woorden ‘Diaken zal zij zijn, tot eer van God, tot dienst in de kerk van de Heer’.
Na de aflegging van de beloften door de kandidaat diaken werd zij door middel van handoplegging door de aartsbisschop gewijd. De nieuwe diaken ontving daarna de tekenen van het diakenambt, de stola, de dalmatiek en het evangelieboek, waarna zij het evangelie Lucas 4, 21-32 voorlas. Tijdens de preek richtte mgr. Vercammen zich tot Angela: ‘Je bent nu boodschapper van de Heer, je bent door hem aangeraakt’ en ‘de Heer sprak tot Jeremia, ik zal je redden’, ‘zo gaat het jou ook, Angela’.
Tijdens het verlaten van de kerk na de slotzang kon men nog genieten van het fluitspel van Maartje Ramselaar en Hans Kinnegim en was er gelegenheid om Angela geluk te wensen met haar wijding en met elkaar het glas te heffen.

Klik op de foto voor een vergroting.