Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

Maart | Palmzondag 24 maart a.s.

Op 24 maart a.s. is het weer Palmzondag. Zoals gebruikelijk zal bij goed weer de wijding en het uitdelen van de palmtakken in de tuin plaatsvinden met aansluitend de processie rondom de kerk. Aanvang eucharistieviering: 10.00 uur. U bent van harte welkom!