Paneel

Paneel voorstellend de vondst van het beeldje. (olieverf, circa 1525)

De trots van de kerk is het bekende paneel, dat de vondst van het miraculeuze beeldje van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort in 1444 laat zien. Tegen de achtergrond van de stad Amersfoort, met de oudste afbeelding van de 'Lange Jan', bij de buitenste stadspoort een meisje, dat met twee handen een houten emmer met water uit de stadsgracht optilt, waarin een Mariabeeldje staat; nog vier andere personen komen de tuin binnen. Onder het tafereeltje een inscriptie in gotische letters:

IN 'T JAAR ONZES HEREN 1444 OP DEN KERSTAVOND WERD DIT BEELD GEVONDEN IN 'T WATER EN IS OP ST. STEVENSDAG (Tweede Kerstdag, feestdag van de Heilige Stefanus, de eerste martelaar) EERBIEDWAARDIG IN DEZE KERK GEBRACHT.

Vondst van het Mariabeeldje

 

Dit was de O.L.Vrouwe-kapel die stond op het O.L.Vrouwenkerkhof. De toren is later (1460-1500) gebouwd van de offergiften van de pelgrims die bij het wonderbeeldje genezing vonden. De Mariakerk is in 1787 in de lucht gevlogen door een ontploffing. De kerk werd toen als kruitmagazijn gebruikt.

 

Een kunsthistorische studie omtrent het Mirakel van Amersfoort kunt u hier vinden.

 

Bewonder eveneens de volgende kunstvoorwerpen:

 

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS