Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

Maart | Oliewijding in de Ste Gertrudis

In een zeer volle Ste Gertrudis waren vele vertegenwoordigers van de parochies, uit de oecumene en parochianen uit alle windstreken gekomen om de wijding van de Heilige Oliën bij te wonen. Het is een rijkdom om daarbij aanwezig te kunnen zijn, samen te bidden en te zingen. Deze eucharistieviering was in alle opzichten goed verzorgd en het is ook altijd weer een vreugde om elkaar na afloop in De Driehoek nog even te kunnen ontmoeten. Dank aan allen die aan deze viering hebben bijgedragen!