Schrijn

   

Schrijn

In het laat 17de eeuwse reliekschrijn worden de resten van het beeldje van O.L.Vrouwe van de wateren uit 1444 bewaard. Gemaakt van zwart geverfd hout met een toogdeurtje in een Louis XIV profiel. Op de voet twee goudgeverfde engelen, één met een kelk, de ander met ciborie of zalfpot, verder korenaren en druiventrossen (verwijzing naar de Maaltijd van de Heer). Boven, op de wolken, Maria met Kind en ter weerszijden een engel, respectievelijk met kruis en doornenkroon. In het metalen reliekschrijn het kroontje van het oorspronkelijke beeldje van Maria van de wateren. Opvallend is dat Maria van Jezus weg kijkt, een aanwijzing voor een Christocentrische kijk van de maker. Verder nog een stukje geel satijn manteltje met rood afgezet passement, een flesje met een rood zakje, waarin de laatste verpulverde pijpaarde resten van het beeldje zitten. Op de schrijn staan nog twee vaasvormige voorwerpen.

Schrijn bevat de resten van Mariabeeldje

De schrijn waarin de resten van het mirakelbeeldje worden bewaard

 

 

Een kunsthistorische studie omtrent het Mirakel van Amersfoort kunt u hier vinden.

 

Bewonder eveneens de volgende kunstvoorwerpen:

 

 


 

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, Joris op 't Zand, Amersfoort | Site techniek: SyncCMS