Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

April | Jorisfeest met Vormsel en Toetreden

Op 21 april jl. werd in onze parochie het feest gevierd van de H. Georgius/St. Joris. Tijdens de eucharistieviering trad Henk toe tot de Oud-Katholieke kerk en tot onze parochie en ontvingen Dominique,Thomas, Ankie, Jaap en Wilma het Vormsel uit handen van Aartsbisschop Joris Vercammen.
Pastoor Grete Verhey memoreerde dat de toepasselijke naam van Aartsbisschop Joris een bijzondere band met onze parochie creëert en de Aartsbisschop vertelde in zijn preek dat hij nog nooit het feest van St. Joris heeft gevierd, laat staan dat hij op die dag heeft gepreekt. HIj schetste een beeld van de geschiedenis van St. Joris en trok dat door naar de tegenwoordige tijd waarin nog steeds martelaren zijn zoals bijv. bisschop Ramento en andere priesters van de Philippijnen. Christenen zijn nog steeds ‘drakendoders’ wanneer zij opkomen voor het geloof en rechtvaardigheid.
Voor de preek werd Henk, als reeds gedoopte, opgenomen in de Oud-Katholieke Kerk. Hij staat met zijn kaars blij voor het altaar en de parochianen stemmen in met een hartelijk applaus.
Op verzoek van de Dominique en Thomas klonk na de preek de song ‘Saviour’ van Black Veil Brides met een mooie toepasselijke tekst. Tijdens het gezang ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ werden de kaarsen van Henk en de vormelingen op het altaar geplaatst, waarna de rituelen van het Vormsel een aanvang namen. Na de handoplegging en zalving zong het koor een zegenbede en werd vervolgd met de voorbeden die door de vormelingen werden uitgesproken. Nadat Aartsbisschop Joris naar voren kwam voor de vredegroet ging hij, pastoor Grete en pastor Angela met Henk en de vormelingen de kerk in om de groet te delen met de gelovigen.
Aan het eind van de viering kwamen de kinderen van de kinderkerk binnen met een geschenk, een grote ‘medaille’ met de afbeelding van de draak, die werd omgehangen. Het is hartverwarmend om te zien hoe de kinderkerk telkens weer iets bijzonders weet te bedenken!
Na afloop was er achterin de kerk gelegenheid om gelukwensen uit te wisselen en tijdens de koffie met het nodige lekkers in de Joriszaal het samenzijn voort te zetten.

Klik op de foto voor een vergroting (slecht licht door aan een kant dichtgetimmerde ramen en wolken wierook gaven een beperking)


Op deze zondag werden ook alle vrijwilligers in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet, die in deze tijd van restauratie extra waardevol is. Als dank was er na de koffie een glaasje met hapje en ontving een ieder een boekenlegger – speciaal voor deze gelegenheid gemaakt - met de afbeelding van Sint Joris met het gedicht aan de andere zijde.

Er is heel veel werk verricht, velen hebben zich ingezet om deze eucharistieviering tot een mooi en blij geheel te maken: allen heel veel dank!