Het Kerkbestuur luidt de noodklok

U heeft hem zeker ook wel gekregen, de brief met het verzoek van het Kerkbestuur om een extra bijdrage voor of sponsoring van het restauratieproject. Het tekort, het deel ten laste van de parochie is
€ 50.000,--.

Als u alle foto's van vandaag goed bekijkt, ziet u hoe de werkzaamheden vorderen, maar de bijdragen aan het project vorderen niet in een zelfde tempo. Doet u ook mee, dat kan op
AMRO Bank 55.31.25.060 ten name van Kerkbestuur Oud-Katholieke parochie Amersfoort.

Voor alle foto's van vandaag klik hier!
Voor alle berichten over de restauratie klik hier!

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"St. Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS