Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

Juli | Kinderdienst: De barmhartige Samaritaan

“De barmhartige Samaritaan” was het thema van de kinderdienst op 14 juli jl. Na begroeting, gezang en gebed mochten de kinderen iets uit de doos halen en er over vertellen. Zo was er o.a. een knuffel, een stethoscoop, een fotolijstje, een brandweerhelm en een hart van papier. Door kinderkerkleidster Marta werd uitgelegd, dat het bij al deze voorwerpen draait om het helpen van mensen, ze te troosten en lief voor ze te zijn. De pastoor las daarna uit de kinderbijbel het verhaal van de barmhartige Samaritaan, begeleid met beeldmateriaal. Ook als het soms moeilijk lijkt, moeten we altijd onze naaste helpen, aldus pastoor Grete.

Een prachtige eigentijdse Rap over een gelijkenis (= een door Jezus verteld verhaal): lees hierover ook Lucas 10, diende als afsluiting van het gedeelte voor de kinderen. Geloofsbelijdenis, voorbeden, de vredegroet, het Onze Vader en de Heilige Communie maakten deze kinderdienst compleet. De kinderkerkleiding en pastoor mogen weer met trots terugkijken op het resultaat, waarbij het wel jammer was dat er niet meer kinderen aanwezig waren.