Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

2013 | Augustus


Onderliggende pagina's:
  • Open Monumentenklassendag 2013
  • Ontslapen van de H. Maagd Maria
  • Uitnodiging feestelijke viering beŽindiging restauratie
  • Inspiratiedag geloofsopvoeding 6 oktober a.s.
  • Eerste Avondgebed na de zomer: 5 september a.s.
  • 25 augustus a.s.: Zondag van de nauwe poort
  • Oogstdienst: 13 oktober a.s.
  • Vredesweek 2013
  • Zondag 8 september a.s.