Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

Augustus | Uitnodiging feestelijke viering beŽindiging restauratie

7 en 8 september a.s.

Uitnodiging
Aan alle parochianen, gastleden en vrienden

De grote restauratiewerkzaamheden aan exterieur, ramen en interieur van het kerkgebouw van de Oud-Katholieke Parochie van de Heilige Georgius aan ’t Zand 13 te Amersfoort zijn goed gegaan en bijna achter de rug. We kunnen blij en dankbaar zijn en trots op het resultaat! We willen dat vieren in het weekend van 7 en 8 september.

Wij nodigen u graag uit voor een feestelijke eucharistieviering op zondag 8 september om 10.00 uur. In dankbaarheid aan God en mensen willen we de geslaagde restauratie van de kerk vieren. Na afloop van de viering en na de koffie bieden wij u graag een glaasje en een hapje aan om met u allen het glas te heffen op het vlotte en goede verloop van de restauratie en zeker ook om allen hartelijk te bedanken voor het vele extra (schoonmaak)werk dat moest worden gedaan.

Op zaterdagmiddag 7 september om 16.00 uur is er een kort meditatief moment in onze kerk met aansluitend de officiële afsluiting van de restauratie en een informeel samenzijn in de Joriszaal. Deze middag is speciaal bedoeld voor de medewerkers van de verschillende bedrijven die aan de restauratie hebben meegewerkt, de vrijwilligers van de parochie die tijdens de restauratie extra werkzaamheden hebben verricht, de subsidiegevers, de overheid, de centrumkerken, de omwonenden en de pers.

Wilt u als parochiaan de feestelijke bijeenkomst op 7 september bijwonen, dan bent u daarbij van harte welkom. Wilt u zich daarvoor dan wel aanmelden bij de secretaris, zodat we onze catering daarop kunnen afstemmen.
Per mail secretaris@amersfoort.okkn.nl of per brief Julianalaan 39, 3761 DB Soest.

Voor de eucharistieviering op zondagochtend hoeft u zich uiteraard niet aan te melden. Daar bent u als elke week zeer welkom.

Wij stellen uw komst op zaterdag 7 en zondag 8 september zeer op prijs.

Namens het kerkbestuur,
Paul de Leeuw van Weenen, secretaris