Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

Augustus | Eerste Avondgebed na de zomer: 5 september a.s.

Op donderdagavond 5 september 2013 starten de binnenstadskerken in Amersfoort weer met het wekelijkse Avondgebed.

Dit Avondgebed vindt elke donderdagavond plaats van 19.00 tot 19.30 uur in onze parochiekerk 'Joris op 't Zand', 't Zand 13 te Amersfoort.

Samenkomen om stil te zijn, te bidden, te bezinnen en om verder te gaan...

Het wekelijks Avondgebed op de donderdagavond is een oecumenisch initiatief en heeft de vorm van een eenvoudige Vesperdienst. Gelovigen uit alle kerkelijke tradities kunnen aan dit Avondgebed deelnemen, maar ook mensen die misschien twijfelen of denken helemaal niet te geloven zijn van harte welkom.

Er zal het komende jaar met thema’s gewerkt worden. De eerste zes keer zal het gaan over de oproep van Paulus: “Schenk aandacht aan al wat waarachtig is, al wat zuiver is, al wat edel is, al wat rechtvaardig is, al wat lieflijk is, al wat welgevallig is, kortom, aan al wat deugdzaam is en lof verdient … Doe het! En de God van de vrede zal met u zijn.”

Avondgebed met het bovengenoemde thema:
5 september
12 september
19 september
26 september (Vredesweek)
3 oktober
10 oktober

U bent van harte welkom! Het hele jaar door elke donderdagavond!