Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

Augustus | Vredesweek 2013

21 september t/m 29 september a.s.

Meer dan zeven kerken en twee maatschappelijke organisaties doen mee met de Vredesweek in Amersfoort. Samen hebben ze een ‘Ambassade van Vrede’ opgericht. Het ambitieuze programma voorziet in een bijna dagelijkse activiteit en dat negen dagen lang, want de Vredesweek loopt van zaterdag 21 september t/m de volgende zondag 29 september. Niet alleen is er samenwerking tussen katholieke en protestantse kerken gezocht, ook zijn er via het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies contacten gelegd met moslims en de Bahai gemeenschap.

Het is een gevarieerd programma met diverse vredesvieringen, discussieavonden met interessante sprekers en een vredeswandeling, verbonden door vredessymbolen en vredesgebeden.

Onze parochie organiseert op maandag 23 september a.s. samen met de Johanneskerk een bijeenkomst over Vredesmissies met als gastspreker legerpredikant Wilco van Wakeren, die in Uruzgan, Afghanistan heeft gediend. Op donderdag 26 september a.s. is er in onze kerk, in samenwerking met de Sint Franciscus Xaverius kerk, een vredesmaaltijd (17.30 uur) waarbij een gastspreker namens Amnesty International aanwezig zal zijn. Het aansluitende avondgebed (19.00 uur) staat in het teken van de Vredesweek.

Het actuele programma van de Vredesweek is te raadplegen op de website :http://www.ministerievanvrede.nl/ambassades/ambassade-amersfoort