Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

September | Blijde viering, dubbel feest op 8 september 2013

Op zondag 8 september jl. vierden we een dubbel feest: de geboorte van de H. Maagd en het einde van de restauratie van ons kerkgebouw. Pastoor Grete Verhey verbond in haar preek deze twee feesten. Maria is de moeder van de kerk en de kerk is de plaats van God. Zij sprak de wens uit dat liefde en leven zal overwinnen en dat allen blijvend worden geroepen om Gods mensen te zijn. Passende gezangen hadden hun plaats in de liturgie en na de communie werd gezongen 'Vervul dit huis met hart en geest met aandacht voor de kleinen. Dat al wie hier naar binnen gaat hen noemen zal de zijnen'.
Aan het einde van de viering nam Klaas Lenten het woord namens de commissie Bebouwde Eigendommen. Hij beschreef wat er allemaal nodig was en wat er allemaal is gedaan om tot deze geslaagde restauratie te komen.

Vervolgens nam pastoor Grete het woord en riep penningmeester Mieke van 't Erve naar voren. Vanwege haar grote verdienste voor onze parochie en haar inzet om de restauratie financieel kloppend te krijgen, ontving Mieke uit handen van pastoor Grete de kerkelijke onderscheiding voor grote verdienste namelijk de icoon van de H. Willibrordus, stichter van de kerk in Nederland en werd de begeleidende brief van Aartsbisschop Joris A.O.L. Vercammen voorgelezen waarin deze onderscheiding werd onderbouwd.


Bij de uitgang kon een ieder Mieke gelukwensen en ook later nog tijdens het gezellig samenzijn in de Jorishal en -zaal.

Tot slot: velen hebben bijgedragen om deze viering te doen slagen, te veel om apart te noemen, daarom ... allen heel veel dank!