Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

2013 | November


Onderliggende pagina's:
 • 2 november: Allerzielen
 • Concert in onze kerk op 24 november a.s.
 • Mooie viering Allerheiligen met gedachtenis van Overledenen
 • Sint Maarten en Ward Cortvriendt
 • Zondag van de tempelreiniging
 • Vesper in de St. Joriskerk
 • Incardinatie Ward Cortvriendt
 • Orgelstemmer Klaas Veltman
 • Bezoek van dr. Rowan Williams
 • Nieuwe Joris op 't Zand
 • Oud-Katholieke Historie: Het Seminarie
 • Nieuwe restauratie? Nee, er wordt geschilderd!
 • Avondgebed met nieuw thema
 • Boekje voor de Advent 'Kome wie komt'