Welkom

Pasen 2021

Pasen 2021Gisteren is in de Paaswake in de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht door voorgangers Mgr. Bernd Wallet en pastoor Louis Runhaar de Paaskaars gezegend. Met de vlam van de paaskaars is door Mgr. Bernd Wallet voor elke parochie van het bisdom een kaars aangestoken. Deze kaarsen gaan naar de betreffende parochies om zo het licht van Pasen ... Lees verder>>

Livestreamvieringen in de Goede Week

Vier de liturgie van de Goede Week en Pasen rechtstreeks mee op het YouTube vanuit onze kathedralen!

Palmzondag: zondag 28 ... lees verder>>

Vrijdag 2 april: uitzending mini-Matthaus

De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach is krachtige, prachtige muziek die in de tijd voor Pasen altijd volle zalen trekt. ... lees verder>>

Welkom bij de Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, "Joris op 't Zand", 't Zand 13, Amersfoort.


 

In verband met het coronavirus is er geen verhuur mogelijk en zijn er op dit momenten geen vieringen en bijeenkomsten in ons kerkgebouw.

 

 

Indien u contact wilt met onze pastoor of het kerkbestuur kan dat als volgt:

Pastoor: Louis.Runhaar@okkn.nl (033-4940390)

Kerkbestuur: Secretaris@amersfoort.okkn.nl

 

U kunt de parochie steunen door een gift over te maken op NL62 INGB 0000 4437 46 t.n.v. kerkbestuur oud-katholieke parochie Amersfoort.

 

Bezettingsagenda van kerk en Joriszaal

 

 

 

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, Joris op 't Zand, Amersfoort | Site techniek: SyncCMS