Louis Runhaar stelt zich voor!

Installatie als pastoraal werker op 7 september a.s.!

Nieuwe pastoraal werker: Louis Runhaar

Afgelopen zondag 10 augustus 2014 mocht het eindelijk bekend worden dat de bisschop mij per 1 september heeft benoemd tot pastoraal werker (aanstelling: 70%) in de parochie van de Heilige Georgius te Amersfoort. Ik zal daarbij ondersteund worden door priester Ward Cortvriendt (aanstelling: 20%). Zoals werd voorgelezen, is het de bedoeling dat ik vanuit de functie van pastoraal werker in een jaar zal doorgroeien tot pastoor. Hiervoor hoop ik te zijner tijd de wijdingen tot diaken en priester te ontvangen. In oktober verhuis ik met mijn gezin naar de pastorie aan 't Zand. De meesten van u zullen Marjolijn en mij wel kennen als parochianen, maar voor wie mij niet kent (of voor wie het gewoon leuk vindt om dit te lezen), hierbij een korte introductie:
Mijn naam is Louis Runhaar, ik ben in januari 1980 geboren in Delft en tot aan mijn studietijd opgegroeid in het Overijsselse Hardenberg. Sinds 2010 ben ik getrouwd met Marjolijn. Zij werkt in Driebergen voor de interkerkelijke ontwikkelingsorganisatie Interserve.Samen zijn wij de ouders van peuter Thom en baby Hugo. Tot aan onze verhuizing wonen wij in een Timon-woongroep. Daar bieden wij samen met onze buren een veilige omgeving en een sociaal netwerk aan enkele jongeren in hun (vaak onderbroken) groei naar zelfstandigheid. Het leven in de woongroep betekent dat we wekelijks een aantal keren gezamenlijk eten en diverse serieuze en minder serieuze activiteiten met elkaar ondernemen. In mijn vrije tijd mag ik graag lezen en wat uitgebreider koken. Ook geniet ik ervan om een avond met vrienden door te bomen onder het genot van een Cubaanse sigaar en/of een Belgisch tripeltje. Over niet al te lange tijd hoop ik ook weer eens in een koor te zingen. In de afgelopen jaren bezochten Marjolijn en ik verschillende bijzondere landen, maar aan deze licht avontuurlijke inslag kunnen we de komende jaren wellicht wat minder toegeven. Tot december 2013 werkte ik in Hilversum als redacteur voor het programma Kruispunt Radio (KRO-RKK), een wekelijks radioprogramma over actuele maatschappelijke en kerkelijke thema's, bekeken vanuit een enigszins 'linksig' katholiek perspectief. Voor die tijd werkte ik bij dezelfde omroep als nieuwsredacteur voor de kerkelijke nieuwssite Katholieknederland.nl. Door mijn werk was ik soms van dichtbij getuige van bijzondere religieuze evenementen in binnen- en buitenland.Van oorsprong kom ik uit een tamelijk kerkkritisch gereformeerd-vrijgemaakt nest. Omdat ik altijd al geïnteresseerd was in onderwerpen die raken aan geloof en kerk, ben ik destijds theologie gaan studeren in Kampen. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan.Tijdens mijn studie voelde ik mij echter hoe langer hoe meer aangetrokken tot de brede en rijke katholieke traditie. Ik verdiepte me erin en bezocht verschillende katholieke kerken en kloosters, waar ik bij herhaling ervoer dat verschillende puzzelstukjes (spiritueel, theologisch, biografisch) in elkaar vielen. Tegenwoordig zeg ik wel eens dat ik al katholiek was voordat ik het zelf in de gaten had. Alweer bijna tien jaar geleden trok ik de deur van mijn toch wel vaak benauwde kerkelijke huisje achter mij dicht en ging op zoek naar een nieuw geestelijk onderkomen, dat ik sinds 2009 gevonden heb in de Oud-Katholieke Kerk. Eenmaal kerkelijk thuisgekomen, begon 'het ambt' mij hoe langer hoe meer te trekken, iets wat ik ook al eens ervaren had in een klooster. Ik besloot de kerkelijke opleiding te gaan volgen aan het Oud-Katholiek Seminarie in Utrecht. Dit deed ik de afgelopen jaren naast mijn werk, mijn gezin en het leven in de woongroep. Een drukke tijd dus. Deze zomer heb ik de opleiding (behalve het kerkelijk examen, gepland op 30 september), afgerond met een scriptie over de visie van de Amerikaanse theoloog Robert Jenson op de eucharistie en de kerk als het lichaam van Christus.
Hopelijk hebt u mij een beetje in beeld nu. Rest mij nog te melden dat ik bijzonder blij ben met deze benoeming en met het in mij gestelde vertrouwen, ook als het gaat over het voorgenomen traject richting het pastoorsschap. Ik heb veel zin om aan het werk te gaan in het midden van onze hartelijke en levendige parochie in de mooie stad Amersfoort. Natuurlijk vind ik het ook spannend. Er gaat heel veel veranderen in mijn leven en in ons leven als gezin. Niettemin treden we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ik wil u vragen om ons te gedenken in uw gebeden.
Louis Runhaar

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS