Zondag 12 april: Livestreamviering; Hoogfeest van Pasen

In de viering van het Hoogfeest van Pasen zullen Bernd Wallet, aartsbisschop-elect van Utrecht en Dick Schoon, bisschop van Haarlem voorgaan in de livestreamviering op 12 april om 10:00 uur.

Hier vindt u de livestream naar de viering.

Liturgiewijzer

Collecte Vastenactie
In deze vastentijd collecteren we voor het Bethunehuis, een opvanghuis in Hong Kong voor migrantenvrouwen die in hun werksituatie geestelijk of lichamelijk misbruikt werden. In het Bethunehuis worden ze opgevangen en krijgen ze tijdelijk onderdak en juridische hulp. Ook dit huis wordt door de coronacrisis flink getroffen. We nodigen u van harte uit een gift voor hen over te maken op: NL06 ABNA 0214 1901 29 t.n.v. de Oud-Katholieke Kerk van Nederland onder vermelding van ‘collecte 12 april – Vastenactie 2020’.

(Zie ook: https://www.okkn.nl/pagina/2540/maart_-_vastenactie).

Collecte voor de eigen parochie 
Nu we geen kerkdiensten kunnen houden, vallen de inkomsten via de wekelijkse collecte volledig weg. Wilt u bijdragen aan het in stand houden van onze parochie, schrijf dan uw gift over op NL62 INGB 0000 4437 46 ten name van Kerkbestuur Oud-Katholieke Parochie Amersfoort. 

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

 

Meer informatie over de online vieringen vindt u op okkn.nl.

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, Joris op 't Zand, Amersfoort | Site techniek: SyncCMS