Donderdag 21 mei: livestream: Hemelvaart van de Heer

In de viering op donderdag 21 mei, Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer, zullen Bernd Wallet, aartsbisschop-elect van Utrecht en pastoor Robert Frede voorgaan in de livestreamviering om 10:00 uur.

Hier vindt u de livestream naar de viering.

Liturgiewijzer

Collecte voor de eigen parochie 

In deze Paastijd kan onze parochiegemeenschap niet bijeenkomen. Dat raakt ons in de eerste plaats in het hart als liturgievierende gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien. Maar er komt bij dat onze parochie ook de inkomsten van de collecten misloopt. Daaruit wordt veel kerkewerk betaald, waaronder het pastoraat. Wilt u bijdragen aan het in stand houden van onze parochie, schrijf dan uw gift over op NL62 INGB 0000 4437 46 ten name van Kerkbestuur Oud-Katholieke Parochie Amersfoort. 

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Wij wensen u een goede Hemelvaartsdag!

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, Joris op 't Zand, Amersfoort | Site techniek: SyncCMS