Zondag 21 juni: Zondag na Pinksteren 7

Zondag 21 juni
Zondag van de mussen
Aanvang viering: 10.00 uur

Liturgiewijzer

U bent van harte welkom in deze viering, vooraf aanmelden is noodzakelijk. Wilt u aanstaande zondag naar de kerk, meldt u zich dan aan voor donderdag 18:00 uur aan via secretaris@amersfoort.okkn.nl. Voelt u zich vooral vrij om u aan te melden, ook als u al eerder bij een viering bent geweest. U hoort donderdagavond of u kunt komen. Tijdens deze viering gaat onze pastoor Louis Runhaar voor, de viering wordt niet online uitgezonden omdat de landelijke kerk in de zomermaanden om de veertien dagen een zondagse viering gaat uitzenden. Wilt u toch een online viering digitaal bijwonen, hier vindt u informatie over online vieringen van verschillende OKK parochies.       

 

Collecte:
De voedselbanken hebben het op 't ogenblik niet gemakkelijk. Dat geldt ook voor de Amersfoortse voedselbank waarmee onze parochie al minstens vijftien jaar nauwe banden heeft. Aanstaande zondag houden we in de kerk een collecte voor de voedselbank. We willen u vragen om mee te doen aan deze collecte, ook als u niet in de kerk bent. Dat kan via de IBAN van onze parochie onder vermelding van 'voedselbank'. NL62INGB0000443746

Tot slot nog onze Corona huisregels:
- u kunt alleen komen als u in reactie op uw aanmelding een uitnodiging van het kerkbestuur hebt gekregen;
- blijf thuis bij klachten;

- de kerk gaat open om 9.50 uur, graag buiten wachten aan de voorzijde; op 1,5 afstand van elkaar;
- de zij-ingang, de sacristie, het toilet en de Joriszaal zijn niet toegankelijk, er is dan ook geen koffie en geen kinderkerk;
- er is een cantor voor de zang, meezingen kan helaas niet;
- wilt u zo mogelijk de liturgiewijzer downloaden en uitprinten  wij zorgen dat er ook een enkele papieren liturgiewijzers klaar liggen;
- liturgiewijzers na afloop graag mee naar huis nemen en daar weggooien;

- er is geen garderobe, jassen graag meenemen in de kerkbanken;
- alleen het toilet achterin de kerk is toegankelijk, toiletbezoek zoveel mogelijk beperken.

 

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, Joris op 't Zand, Amersfoort | Site techniek: SyncCMS