Zondag 5 juli: Zondag na Pinksteren 9

Zondag 5 juli
Zondag van de lichte last
Aanvang viering: 10.00 uur

Liturgiewijzer

U bent van harte welkom in deze viering, vooraf aanmelden is noodzakelijk. Wilt u aanstaande zondag naar de kerk, meldt u zich dan aan voor donderdag 18:00 uur aan via secretaris@amersfoort.okkn.nl. Voelt u zich vooral vrij om u aan te melden, ook als u al eerder bij een viering bent geweest. U hoort donderdagavond of u kunt komen. Tijdens deze viering gaat onze pastoor Louis Runhaar voor, de viering wordt niet online uitgezonden omdat de landelijke kerk in de zomermaanden om de veertien dagen een zondagse viering gaat uitzenden. Wilt u toch een online viering digitaal bijwonen, hier vindt u informatie over online vieringen van verschillende OKK parochies.       

Collecte voor de eigen parochie 
In deze tijd kan onze parochiegemeenschap niet volledig bijeenkomen. Dat raakt ons in de eerste plaats in het hart als liturgievierende gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien. Maar er komt bij dat onze parochie ook de inkomsten van de collecten misloopt. Daaruit wordt veel kerkewerk betaald, waaronder het pastoraat. Wilt u bijdragen aan het in stand houden van onze parochie, schrijf dan uw gift over op NL62 INGB 0000 4437 46 ten name van Kerkbestuur Oud-Katholieke Parochie Amersfoort. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Tot slot nog onze Corona huisregels:

- u kunt alleen komen als u in reactie op uw aanmelding een uitnodiging van het kerkbestuur hebt gekregen;
- blijf thuis bij klachten;

- de kerk gaat open om 9.50 uur, graag buiten wachten aan de voorzijde; op 1,5 afstand van elkaar;
- de zij-ingang, de sacristie, het toilet en de Joriszaal zijn niet toegankelijk, er is dan ook geen koffie en geen kinderkerk;
- er is een cantor voor de zang, meezingen kan helaas niet;
- wilt u zo mogelijk de liturgiewijzer downloaden en uitprinten  wij zorgen dat er ook een enkele papieren liturgiewijzers klaar liggen;
- liturgiewijzers na afloop graag mee naar huis nemen en daar weggooien;

- er is geen garderobe, jassen graag meenemen in de kerkbanken;
- alleen het toilet achterin de kerk is toegankelijk, toiletbezoek zoveel mogelijk beperken.

 

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, Joris op 't Zand, Amersfoort | Site techniek: SyncCMS