Zondag 12 juli: livestream: Zondag na Pinksteren 10

In de viering op zondag 12 juli, zondag van de zaaier, zullen Bernd Wallet, aartsbisschop-elect van Utrecht en pastoor Harold Münch voorgaan in de livestreamviering om 10:00 uur.

Hier vindt u de livestream naar de viering.

Liturgiewijzer

Collecte voor de eigen parochie 

In deze tijd kan onze parochiegemeenschap niet volledig bijeenkomen. Dat raakt ons in de eerste plaats in het hart als liturgievierende gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien. Maar er komt bij dat onze parochie ook de inkomsten van de collecten misloopt. Daaruit wordt veel kerkewerk betaald, waaronder het pastoraat. Wilt u bijdragen aan het in stand houden van onze parochie, schrijf dan uw gift over op NL62 INGB 0000 4437 46 ten name van Kerkbestuur Oud-Katholieke Parochie Amersfoort. 

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, Joris op 't Zand, Amersfoort | Site techniek: SyncCMS