Zondag 30 augustus: Zondag na Pinksteren 17

Zondag 30 augustus
Zondag van het klein geloof
Aanvang viering: 10.00 uur

Liturgiewijzer

U bent van harte welkom in deze dienst van schriflezing en gebed, vooraf aanmelden is noodzakelijk. Wilt u aanstaande zondag naar de kerk, meldt u zich dan aan voor donderdag 18:00 uur aan via secretaris@amersfoort.okkn.nl. Voelt u zich vooral vrij om u aan te melden, ook als u al eerder bij een viering bent geweest. U hoort donderdagavond of u kunt komen. Deze viering wordt niet online uitgezonden omdat de landelijke kerk in de zomermaanden om de veertien dagen een zondagse viering gaat uitzenden. Wilt u toch een online viering digitaal bijwonen, hier vindt u informatie over online vieringen van verschillende OKK parochies.       

Collecte voor de eigen parochie 
In deze tijd kan onze parochiegemeenschap niet volledig bijeenkomen. Dat raakt ons in de eerste plaats in het hart als liturgievierende gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien. Maar er komt bij dat onze parochie ook de inkomsten van de collecten misloopt. Daaruit wordt veel kerkewerk betaald, waaronder het pastoraat. Wilt u bijdragen aan het in stand houden van onze parochie, schrijf dan uw gift over op NL62 INGB 0000 4437 46 ten name van Kerkbestuur Oud-Katholieke Parochie Amersfoort. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, Joris op 't Zand, Amersfoort | Site techniek: SyncCMS