Zondag 6 september: Zondag na Pinksteren 18

Zondag 6 september
Zondag van de terechtwijzing
Aanvang viering: 10.00 uur  

Deze zondag is er geen viering in ons kerkgebouw!
De eucharistieviering aanstaande zondag is in de open lucht, in de tuin van het Bisschoppelijk Bureau ( tegenwoordig 'Alticollense') aan de Wilhelminalaan 5 in Amersfoort. 

Of de openluchtviering doorgaat is afhankelijk van het weer. De beslissing daarover wordt op zaterdagmiddag om vier uur genomen. De aangemelde/bevestigde plaatsen ontvangen daarna een mail over de doorgang

Liturgiewijzer

Collecte voor de eigen parochie 

In deze tijd kan onze parochiegemeenschap niet volledig bijeenkomen. Dat raakt ons in de eerste plaats in het hart als liturgievierende gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien. Maar er komt bij dat onze parochie ook de inkomsten van de collecten misloopt. Daaruit wordt veel kerkewerk betaald, waaronder het pastoraat. Wilt u bijdragen aan het in stand houden van onze parochie, schrijf dan uw gift over op NL62 INGB 0000 4437 46 ten name van Kerkbestuur Oud-Katholieke Parochie Amersfoort. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, Joris op 't Zand, Amersfoort | Site techniek: SyncCMS