Zondag 4 oktober: livestream: Zondag na Pinksteren 22

Aanstaande zondag 4 oktober is er weer een eucharistieviering in onze kerk welke ook via livestream zal worden uitgezonden. In deze viering, de zondag van de onrechtvaardige pachters, zal onze pastoor Louis Runhaar voorgaan.

Via deze link kunt u de livestream bekijken.

Liturgiewijzer.

U bent van harte welkom in deze eucharistieviering, vooraf aanmelden is noodzakelijk. Wilt u aanstaande zondag naar de kerk, meldt u zich dan aan voor donderdag 18:00 uur aan via secretaris@amersfoort.okkn.nl. Voelt u zich vooral vrij om u aan te melden, ook als u al eerder bij een viering bent geweest. U hoort donderdagavond of u kunt komen.

Collecte voor de eigen parochie 

In deze tijd kan onze parochiegemeenschap niet volledig bijeenkomen. Dat raakt ons in de eerste plaats in het hart als liturgievierende gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien. Maar er komt bij dat onze parochie ook de inkomsten van de collecten misloopt. Daaruit wordt veel kerkewerk betaald, waaronder het pastoraat. Wilt u bijdragen aan het in stand houden van onze parochie, schrijf dan uw gift over op NL62 INGB 0000 4437 46 ten name van Kerkbestuur Oud-Katholieke Parochie Amersfoort. 

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, Joris op 't Zand, Amersfoort | Site techniek: SyncCMS