17 februari - Aswoensdag

Dit jaar  zal er als gevolg van de lockdown geen Aswoensdagviering in onze kerk zijn.
Vanuit onze beide kathedrale kerken kunt u via livestream de Aswoensdagviering "bijwonen".

Om 10:00 uur vanuit Haarlem via deze link, voorgangers zijn Mgr. Dirk Jan Schoon en deken Robert Frede

Om 19:00 uur vanuit Utrecht via deze link, voorgangers zijn Mgr. Bernd Wallet en pastoor Paul Brommet 

Alternatief voor de Oecumenische viering van Aswoensdag
Omdat oecumenisch samenkomen niet kan, nemen we met vier voorgangers en met musici een podcast op. Zo kunt u thuis meebidden om vergeving voor wat er misging dit jaar en om een nieuw begin te mogen maken. We delen het verlangen om Christus te volgen, om straks samen met Hem op te staan uit alle doem en dood.
Luistert en leest u mee via onderstaande linkjes?
Podcast en 
Liturgiewijzer bij de podcast

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"St. Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS