Pasen 2021


Gisteren is in de Paaswake in de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht door voorgangers Mgr. Bernd Wallet en pastoor Louis Runhaar de Paaskaars gezegend. Met de vlam van de paaskaars is door Mgr. Bernd Wallet voor elke parochie van het bisdom een kaars aangestoken. Deze kaarsen gaan naar de betreffende parochies om zo het licht van Pasen te verdelen.

Pastoor Louis heeft de kaars meegenomen naar Amersfoort waarna hij Paaskaars van onze parochie heeft ontstoken. Vanmiddag, op paaszondag, konden parochianen om beurten tussen 12:00 en 15:00 uur een gezegend palmtakje ophalen en een kleine kaars ontsteken aan de nieuwe Paaskaars.
Hierna werd gezamenlijk gebeden:


Paastijd
Machtige God,
nooit verloochent Gij
het werk van uw handen.
Sterker dan de dood
is uw trouw.
In Jezus laat Gij ons zien
hoezeer wij U ter harte gaan.
In uw naam is licht
dwars door alle donker heen;
Gij zijt geen God van doden
maar van levenden.
Wij bidden U:
maak ons gelijkvormig aan Hem,
de eerstgeborene uit de doden.
Schep in ons een nieuw begin
en laat ons leven
voor Uw aangezicht
nu en tot in eeuwigheid.


Christus is verrezen. Zalig Pasen.

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"St. Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS