Kerk en Samenleving

Kerk en samenleving.
Een parochiegemeenschap leeft niet op een eiland. Ze staat midden in de samenleving. In de samenleving speelt heel veel af waar de kerk zich niet aan kan onttrekken. Zij staat midden in de samenleving om de blijde en bevrijdend boodschap van het evangelie te verkondigen in woord en daad. Dat houdt dus in dat zij kritisch moet volgen wat zich in de samenleving afspeelt. De parochie moet zich hoeden voor zelfgenoegzaamheid
In onze parochie is er dan ook een werkgroep diaconaat, die zich bezig houdt hoe de parochie zich dienstbaar kan opstellen in de samenleving.
Diaconaat
Wat is diaconaat? Diaconaat is niet alleen geld geven ten bate van armen en mensen in nood. Diaconaat kan omschreven worden als dienst en als dienende levenshouding van gelovigen en van de kerk waartoe Jezus Christus ons roept. Deze levenshouding kan tot uidrukking komen in aandacht en zorg voor medemensen waar dan ook. In de parochie zijn twee werkgroep actief in kerk en samenleving.
 
Werkgroep diaconaat
Veel parochianen wonen buiten de stad Amersfoort; de band met de stad is dan minder sterk. Toch probeert de werkgroep diaconaat vorm te geven aan het dienstbaar zijn bij plaatselijke acties voor diaconale doelen zoals het Passantenverblijf, het Diaconaal Aandachts Centrum en de actie Kerstmis voor iedereen. 
Meerjaren actie
Een voedselbank verwacht je eigenlijk niet in het rijke Nederland. Er zijn uitkeringen, subsidies en kortingen voor als je het niet ruim hebt. Dat is ook de officiële lijn van de overheid - en daarom ontbreekt subsidie in de meeste gevallen. Maar in steeds meer steden blijken alleenstaanden en ook gezinnen met kinderen niet rond te komen.  Soms blijft er voor een gezin soms maar 10 euro per week voor de boodschappen over . Ook in Amersfoort zijn vele huishoudens met kinderen, die vaak door plotseling gewijzigde omstandigheden, onder het bestaansminimum van de bijstandsuitkering terecht zijn gekomen  Op dit moment krijgen ongeveer 200 Amersfoortse gezinnen per week levensmiddelen van de voedselbank.

 

De Diaconale werkgroep van Joris op 't Zand wil de voedselbank in Amersfoort ondersteunen en heeft deze als meerjarig project uitgekozen. Naast diverse collectes, is er inmiddels ook een heel leuk kookboek samengesteld met diverse recepten, aangeleverd vanuit de gehele parochie. De eerste druk (150 exemplaren) was al snel uitverkocht. Inmiddels is er een tweede druk verschenen (200 exemplaren). Het boekje kost  10,- per stuk en is te bestellen via het kerkbestuur, te koop achterin de kerk en bij het VVV van Amersfoort. Met de opbrengst van het kookboek en de diverse collectes worden door de Diaconale Werkgroep maandelijks spullen gekocht en afgeleverd bij de voedselbank. In overleg met de mensen van de voedselbank worden telkens artikelen gekocht waaraan op dat moment de meeste behoefte is.
 

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"St. Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS