Activiteiten

Activiteiten

Huiskring
In de parochie zijn diverse huiskringen actief. Huiskringen zijn groepen van parochianen en gasten, die wisselend bij één van de deelnemers thuis samenkomen om te praten over geloof en leven, aan de hand van gespreksmateriaal en Bijbelteksten. Het zijn min of meer vaste groepen en van de deelnemers wordt gevraagd zo veel mogelijk op de afgesproken data aanwezig te zijn. Maar uiteraard zijn nieuwe deelnemers altijd welkom!

Heeft u de startbijeenkomst gemist en wilt u wel deelnemen? Van harte welkom! Wilt u dit dan doorgeven aan pastoor Rudolf Scheltinga, dan hoort u ook nadere details.

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"St. Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS