Dienst van Schriftlezing en Gebed

Dienst van Schriftlezing en Gebed.

Op de tweede zondag van de maand wordt er meestal geen eucharistieviering gehouden, maar een Dienst van Schriftlezing en Gebed. In een Dienst van Schriftlezing en Gebed gaat een parochiaan voor. Deze parochiaan heeft een specifieke opleiding gevolgd en is door de diocesane bisschop benoemd tot lector.
Tijdens deze diensten is er (meestal) geen kinderopvang.

De diensten hebben een eigen karakter, wat doet denken aan een getijdendienst.

Volgorde van de dienst:
Openingsgezang
Inleiding Psalm (gezongen of gebeden)
Schriftlezing uit het Oude Testament
Tussenzang
Schriftlezing uit de Nieuwtestamentische brieven
Tussenzang
Lezing uit een van de vier evangeliën
Lofzang van Zacharias
Voorbeden
Onze Vader
Slotgebed
Zegenbede

 

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS