Informatieblad Joris op het Zand


Joris op 't Zand
(van ouds De Jorisbode) is een informatieblad voor de parochie van de heilige Georgius. Verschillende mensen schrijven in dit blad. Het hoofdartikel is een bezinnend stuk geschreven door een van de pastores van het regionale team. Verder kunt u er informatie vinden over het wel en wee van de parochie, de vieringen, de activiteiten, de oecumene en er wordt verslag gedaan door verschillende werkgroepen. Kortom, een blad dat een goed beeld geeft wat er zoal in de parochie leeft.
Op verzoek is een gedrukt exemplaar verkrijgbaar via het kerkbestuur.

Van de onderstaande lijst kunt u reeds verschenen exemplaren van Joris op 't Zand selecteren en lezen.

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, Joris op 't Zand, Amersfoort | Site techniek: SyncCMS