Viering in de Johanneskerk 27 januari 2013

Week van gebed voor de Eenheid

De Week van gebed voor de Eenheid begint op de derde zondag van januari, 20 tot en met 27 januari. Centrale bijbeltekst in 2013 is Micha 6:1-8. Thema: Wandelen met God.

‘Wat God vandaag van ons vraagt is dat we de weg van gerechtigheid, barmhartigheid en nederigheid gaan. Deze weg van navolging voert naar het smalle pad van God’s Koninkrijk en niet naar de autoweg van de hedendaagse grootmachten.’
De teksten voor de Gebedsweek voor de Eenheid van 2013 zijn voorbereid door de Christelijke Studenten Beweging van India in samenwerking met de Federatie van Katholieke Universiteiten en de Nationale Raad van Kerken in India. Met Micha 6,1-8 is gekozen voor een profetische invalshoek waarin het gebed om eenheid van de Kerk verbonden wordt met de vraag om gerechtigheid.

In de context van India is het kastenstelsel oorzaak van structureel onrecht. De Dalits (Onaanraakbaren – ca. 260 miljoen mensen in India, Bangladesh, Pakistan en Sri Lanka) worden het meeste getroffen door het kastenstelsel dat een rigide vorm is van een maatschappelijke onderverdeling op grond van het onderscheid tussen rein en onrein. Door het kastensysteem zijn de Dalits sociaal gemarginaliseerd, politiek ondervertegenwoordigd, economisch uitgebuit en cultureel onderworpen. Ongeveer 80% van de Indiase christenen heeft een Dalit achtergrond. Bij de voorbereiding van de teksten hebben de ervaringen van de Dalits gediend als vindplaats voor theologische reflectie op de tekst uit de proteet Micha.

De Eenheidsviering, voorbereid door de binnenstadskerken van Amersfoort, is op 27 januari a.s. om 10.30 uur in de Johanneskerk aan de Westsingel (in onze kerk is er die dag geen viering). 

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS