Vastenmaaltijd en oecumenisch avondgebed binnenstadskerken

Vastenmaaltijd en oecumenisch avondgebed

Gezien de positieve reacties in 2012 wordt op initiatief van de kerken die in het binnenstadsoverleg verbonden zijn, in 2013 wederom op de donderdagen 14, 21 en 28 februari en op 7,14 en 21 maart a.s. een vastenmaaltijd gehouden, waarbij aandacht wordt gevraagd voor 6 diaconale projecten, dichtbij en veraf, zoals het straatpastoraat en het hospice en de materiële steun aan een ziekenhuis in de Oekraïne e.a.
Na afloop van de maaltijd is er het oecumenisch avondgebed, waar op het thema van de avond wordt ingegaan.

Maaltijd:          17.30 uur in de R.K. Kerk St. Franciscus Xaverius, 't Zand 31, Amersfoort
Avondgebed:  19.00 uur in de O.K. Kerk H. Georgius/St. Joris op het Zand, 't Zand 13, Amersfoort

Een bijdrage is vrijwillig en komt geheel ten bate van de projecten.
U bent van harte welkom!

Aanmelden uiterlijk de voorafgaande woensdag bij M.Coffeng tel 033-8882417; email: mcoffeng@casema.nl

 

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS