Oliewijding bisdom Utrecht

27 maart a.s. 19.30 uur

De wijding van de heilige oliën wordt gehouden op 27 maart a.s. om 19.30 uur in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis aan het Willemsplantsoen te Utrecht.

Olie
In de bijbel is overvloed aan olijfolie een blijk van de goedertierenheid van de Heer. Op talloze plaatsen speelt olie een belangrijke rituele rol. In de verhalen van het Oude Testament wordt olie gebruikt om een koning of profeet te wijden, onder Gods zegen aan te stellen. Ook de naam 'Messias', de eretitel van Jezus, verwijst daar naar, de naam betekent 'Gezalfde'.

Sacramenten
De drie oliën die tijdens deze Eucharistieviering worden gewijd zullen in ons bisdom worden gebruikt om bij vier sacramenten teken van de goedheid van de Heer te zijn: in de doop, bij het vormsel, bij de ziekenzalving, en in diverse stadia van het wijdingssacrament.

Alle parochies van het bisdom zijn in deze dienst in de kathedrale kerk vertegenwoordigd en vieren onder voorzitterschap van hun lokale bisschop en met het hele presbyterium de heilige Eucharistie. Vanuit deze ene viering nemen zij de oliën mee naar hun parochiekerken, op tijd voor het Paasfeest.

 

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"St. Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS