Opbrengst Vastenactie voor binnenlands diaconaat

Het verheugt het Kerkbestuur om te kunnen mededelen dat de vastencollectes voor Ste Barbara € 1132,-- hebben opgebracht.

Ter toelichting
Op voorstel van de commissie Ste Barbara, die zich inzet voor missie en diaconaat in eigen land, had het Collegiaal Bestuur besloten de vastenactie 2013 te bestemmen voor het werk van deze commissie. De kerk is niet alleen geroepen om in de wereld het evangelie te verkondigen, maar ook om het woord in de praktijk te brengen. Ste Barbara tracht dat bewustzijn te vergroten en ook daadwerkelijk de verschillende projecten te ondersteunen.


Barbara ondersteunt diverse al bekende initiatieven zoals:
het citypastoraat in Rotterdam,
het straatpastoraat in Leiden,
het luchthavenpastoraat op Schiphol,
het zeeliedenpastoraat in Vlissingen.

Allen die hebben bijgedragen: hartelijk dank!

 

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"St. Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS