Incardinatie Ward Cortvriendt

11 november 2013

Op 11 november 2013, de feestdag van Sint Maarten, schutspatroon van de stad Utrecht, werd tijdens een feestelijke Vespers Ward Cortvriendt opgenomen (geïncardineerd) in het priesterschap van het bisdom Utrecht.
De deken van het Metropolitaan Kapittel riep Ward naar voren waarna Aartsbisschop Joris Vercammen zich tot hem richtte met de volgende vragen:
'Broeder in Christus, beloof je trouw aan Christus en zijn evangelie met je bisschop voor Gods kerk zorg te dragen en haar verordeningen te betrachten?' Waarna priester Ward antwoordde: 'Ja, zo helpe mij God'. De Aartsbisschop vroeg vervolgens: 'Ben je bereid het geloof van de ene, ongedeelde, katholieke kerk te bewaren, te belijden en door te geven?' Priester Ward antwoordde: 'Ja, zo helpe mij God'. Aartsbisschop Joris bevestigde dat Ward Cortvriendt nu deel is van het presbyterium van het Oud-Katholiek aartsbisdom Utrecht en legde als teken van welkom in het college, waarin hij samen met de collega priesters de zorg op zich neemt voor Gods volk op weg naar het Koninkrijk, de stola van het bisdom aan. Na het gebed van de Aartsbisschop nam de nieuw geïncardineerde priester zitting op het koor, waarna de Vespers van Sint Maarten werd vervolgd met veel gezang en muziek, waarin de Scola Cantorum o.l.v. Piet van der Steen, de leden van het Oud-Katholiek Kathedraal Koor en de organist Eveline Jansen een groot aandeel hadden. De talrijke aanwezigen konden na afloop in De Driehoek Ward en zijn echtgenote Mieke tijdens een gezellig samenzijn gelukwensen met de heuglijke gebeurtenis.
Ward en Mieke: namens de parochie Amersfoort van harte gelukgewenst!

Reacties: 1-1
Door Emile @ 2013-11-11 23:39:05
Ward
Onze razende reporter is er weer als eerste bij! Klasse hoor die berichtgeving.
[gewijzigd door Emile @ 2013-11-12 15:13:17]
Reacties: 1-1
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"St. Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS