Bezoek van dr. Rowan Williams

14 december a.s.

Uit de bijbel
De Heer is toch geen God van doden maar van levenden want voor Hem zijn allen levend.
Lucas 20,38

Eeuwig Leven.....
Uiteindelijk geloven christenen niet in het eeuwige leven omdat ze iets over zichzelf als mensen geloven ‘iets met een onsterfelijk element’, maar omdat ze iets in God geloven. En als dit geloof in eeuwig leven gebaseerd is op wat over God bekend is, hebben christenen geen reden om zich zorgen te maken over ‘bewijslast’.

Rowan Williams, Tekens van vertrouwen. Een inleiding in het christelijk geloof
Gravure: De Hemel van Gustave Doré

Op 14 december a.s. geeft de dr. Rowan Williams, tot voor kort Aartsbisschop van Canterbury, een lezing in de Gertrudis Kapel en wordt er aandacht besteed aan zijn boek 'Tokens of Trust' dat in een Nederlandse vertaling is verschenen onder de titel 'Tekens van Vertrouwen' bij de Uitgeverij Berne in samenwerking met de Oud-Katholieke kerk van Nederland. De middag wordt besloten met de Vespers in de Ste Gertrudis kathedraal waar dr. Williams de preek zal verzorgen.
De folder met complete informatie hangt op het prikbord in de Joriszaal. Nadere informatie is ook verkrijgbaar bij het Bisschoppeljk Bureau, waar u zich tevens kunt aanmelden.

Informatie met dank aan Uitgeverij Berne en het Bisschoppelijk Bureau

 

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"St. Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS