Avondgebed met nieuw thema

AVONDGEBED VOOR IEDEREEN

In september 2013 zijn de binnenstadskerken in Amersfoort weer gestart met het wekelijkse Avondgebed, dat elke donderdagavond plaatsvindt van 19.00 tot 19.30 uur in de Oud-Katholieke Kerk 'St. Joris op 't Zand', 't Zand 13 te Amersfoort.

Samenkomen om stil te zijn, te bidden, te bezinnen en om verder te gaan...

Het Avondgebed is een oecumenisch initiatief en heeft de vorm van een eenvoudige Vesperdienst. Gelovigen uit alle kerkelijke tradities kunnen aan dit Avondgebed deelnemen, maar ook mensen die misschien twijfelen of denken helemaal niet te geloven zijn van harte welkom.

Dit jaar wordt er gewerkt met thema’s. Voor de komende vijf bijeenkomsten zal dat zijn: ‘Een andere komst’.

Anders.
In de weken voor Kerst tot en met 2 januari staan we in het Avondgebed stil bij het “andere” van het nieuws van de geboorte van Jezus. De geboorte van Jezus van Nazareth, de bekendste Messias in de geschiedenis. Niet de enige, want in andere godsdiensten en culturen wordt ook de komst van een unieke bode van God gevierd en verwacht. Wat is nu het eigene, het unieke, van Jezus? Die is geboren in een vruchtbaar maar straatarm land. Die miljoenen mensen vertrouwen wist te geven.
De geboorte van Jezus vertelt een bijzonder verhaal, dat staat in een heel lange traditie van verhalen over Abraham, Izak en Jacob, over Mozes en de profeten. Vanuit al die verhalen ontstaat een beeld van een Messias die geheel anders is.
Daarom heet deze reeks avondgebeden ‘een andere komst’. En het gaat om een andere Messias, een andere Koning, een ander feest en ook om een ander jaar. Een spannend avontuur voor de adventstijd en daarna…

Avondgebed met het bovengenoemde thema:
28 november                          19 december
05 december                           26 december NIET ivm 2e Kerstdag
12 december                           02 januari

U bent van harte welkom! Het hele jaar door elke donderdagavond!

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"St. Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS