Kerstnacht: bijzondere viering


Kerstavond.
Naar onze prachtig versierde kerk kwamen op Kerstavond velen om de blijde boodschap van de komst van het Christuskind te vieren. Zoals gebruikelijk werden voorafgaand aan de dienst diverse vertrouwde kerstliederen gezongen.
Op het altaar onze pastoor Grete Verhey en voor de eerste maal onze parochiaan en sinds 11 november pastoor in de Oud-Katholieke geestelijkheid Ward Cortvriendt, bijgestaan door 5 acolieten. Hartverwarmend, dat man en vrouw samen voor kunnen gaan en zo in onze kerk gestalte kunnen geven aan het geloof.
In zijn preek refereerde Ward aan de vreugde om de geboorte van het Kind en wat dit voor en in ons leven betekent. Maar ook stond hij stil bij de steeds verder oprukkende tweedeling in onze maatschappij, rijkdom versus armoede, grootse Kerstversieringen versus duisternis, overvolle supermarktkarren versus de Voedselbank. Allen, rijk en arm, verlangen immers naar vrijheid en voluit mens te kunnen zijn. Daarom is ons de Herder geboren en dit moment heeft eeuwigheidswaarde voor heel de mensheid.
In brood en wijn werd Zijn aanwezigheid gevierd tijdens de heilige communie.
Na deze mooie dienst, waarin het uitgebreide koor en organist hun beste beentje voorzetten, werden onder het genot van warme chocolademelk en kerstbrood Kerstwensen uitgesproken.
Tekst: Betty Roobol-Groen
Foto's: Wim Roobol

Klik op de foto voor een vergroting.Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"St. Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS