Zondag 1 november: livestream: Allerheiligen/Allerzielen

Aanstaande zondag 1 november is er weer een eucharistieviering in onze kerk welke ook via livestream zal worden uitgezonden.

De livestream kunt u hier volgen.

Hier vindt u de liturgiewijzer.

U bent van harte welkom in deze eucharistieviering, vooraf aanmelden is noodzakelijk. Wilt u aanstaande zondag naar de kerk, meldt u zich dan aan voor donderdag 18:00 uur aan via secretaris@amersfoort.okkn.nl. Voelt u zich vooral vrij om u aan te melden, ook als u al eerder bij een viering bent geweest. U hoort donderdagavond of u kunt komen.

Kerk open na de viering om overledenen te herdenken
Omdat we vermoeden dat er veel meer mensen behoefte hebben aan het herdenken van hun overledenen, dan we in de viering een plek kunnen bieden, is de kerk vandaag na de viering van kwart voor twaalf tot kwart voor één open. U bent dan van harte welkom om een kaarsje aan te steken en/of even stil te zijn en te bidden.

Collecte voor de eigen parochie 

In deze tijd kan onze parochiegemeenschap niet volledig bijeenkomen. Dat raakt ons in de eerste plaats in het hart als liturgievierende gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien. Maar er komt bij dat onze parochie ook de inkomsten van de collecten misloopt. Daaruit wordt veel kerkewerk betaald, waaronder het pastoraat. Wilt u bijdragen aan het in stand houden van onze parochie, schrijf dan uw gift over op NL62 INGB 0000 4437 46 ten name van Kerkbestuur Oud-Katholieke Parochie Amersfoort. 

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, Joris op 't Zand, Amersfoort | Site techniek: SyncCMS